Правила

РЕГЛАМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ «SOR.COM.UA»

 

1. Основні поняття та визначення
1.1 Користувач Сайту (Користувач) – фізична особа, відвідувач Сайту, яка приймає умови цього Регламенту і бажає скористатися сервісом Сайту з метою отримання Послуги, в порядку і на умовах, визначених цим Регламентом.
1.2 Сайт – інформаційний ресурс у мережі Інтернет, розміщений за адресою https://www.sor.com.ua, що складається із сукупності інформації та електронних документів (файлів), які забезпечують функціонування Сервісу.
1.3 Сервіс SOR.COM.UA (далі – Сервіс) – програмно-апаратний комплекс, що забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію між Користувачем і Фахівцем.
1.4 Спеціаліст – фізична особа, яка має медичну освіту (лікар-рентгенолог, лікар-радіолог) і відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим для проведення аналізу, розшифровки та інтерпретації результатів діагностики, отриманих за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) або комп’ютерної томографії (КТ).
1.5 Друга думка – думка незалежного Фахівця щодо аналізу, розшифровки та інтерпретації результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ/КТ, складена у письмовому вигляді за ініціативою особи, яка бажає її отримати.
1.6 Послуги Сервісу – надання Сервісом Користувачеві доступу до можливостей Сервісу, з метою дистанційного отримання Другої думки Фахівця, шляхом забезпечення технологічної можливості передачі результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ/КТ у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків.
2. Загальні умови
2.1 Предметом цього Регламенту є надання Сервісом Користувачеві доступу до можливостей Сервісу (далі – Послуга). Цей Регламент визначає умови використання Користувачами Сервісу, а також регулює відносини між Сервісом, Користувачами та Фахівцями, що виникають у процесі використання Сервісу.
2.2 Цей Регламент є публічною офертою (пропозицією), згідно з чинним законодавством України (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), яка спрямована будь-якій фізичній особі, яка бажає скористатися послугами Сервісу.
2.3 У разі незгоди з положеннями або будь-яким одним положенням цього Регламенту Користувач не може користуватися Послугами Сервісу.
2.4 Доступ до Сервісу надається на платній основі. З умовами та порядком оплати будь-який Користувач може ознайомитися на сторінці, розміщеній за адресою https://sor.com.ua/ua/rekvizity-dlya-oplaty/. Факт здійснення Користувачем платежу в рахунок оплати Послуг є повним і беззастережним прийняттям умов даної публічної оферти, відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України.
2.5 Адміністрація Сервісу має право переглядати, змінювати і доповнювати Регламент в будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів. Такі зміни/доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://sor.com.ua/ua/pravila-servisa. Подальше використання Сервісу Користувачем означає згоду із зазначеними змінами/ доповненнями.
2.6 Користувач розуміє, що Сервіс не є медичною організацією і не надає медичні послуги/допомогу/втручання або лікарську діяльність, а також визнає той факт, що будь-який Спеціаліст є незалежним суб’єктом, і Сервіс ніяк не впливає на його думку.
2.7 Користувач розуміє, що складання Другої думки здійснюється Фахівцем дистанційно на підставі результатів діагностики, попередньо отриманих Користувачем у медичній установі, та усвідомлює, що думка Фахівця може бути неповною з огляду на недоліки цифрових медичних діагностичних знімків або неналежної їхньої якості.
2.8 Користувач розуміє, що Друга думка Фахівця складається віддалено виключно на підставі наданих результатів діагностики у вигляді цифрових знімків, без вивчення Фахівцем історій хвороби, епікризів, результатів аналізів, висновків лікаря-куратора та інших документів, та усвідомлює, що Друга думка Фахівця не є діагнозом, а має виключно інформаційний характер і не є заміною фахової консультації відповідного лікаря, діагностики та/або лікування, що надаються у медичних закладах.
2.9 Друга думка Фахівця не може бути використана та/або взята за основу для визначення діагнозу, виборі способу та методу лікування, ухвалення рішення щодо зміни порядку та режиму застосування препаратів, ліків та продукції без узгодження з лікарем.
3. Права та обов’язки
3.1 Користувач зобов’язується:
3.1.1 У разі бажання скористатися Послугами Сервісу заповнити відповідну форму, завантажити результати діагностики, отримані за допомогою МРТ та/або КТ у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків, і здійснити оплату Послуг.
3.1.2. надавати Сервісу повну та достовірну інформацію;
3.1.3. оплатити Послуги відповідно до розділу 5 Регламенту.
3.2 Сервіс зобов’язується:
3.2.1 Надати Користувачеві Послуги відповідно до умов Регламенту;
3.2.2 У разі необхідності, запросити у Користувача медичні документи (результати аналізів, медична виписка, тощо), що можуть бути необхідними під час складання Другої думки, та забезпечити їх передачу Фахівцю;
3.2.3 Перевіряти документи Фахівця на наявність у нього необхідної кваліфікації;
3.2.4 Забезпечити збереження і конфіденційність інформації, яка передається Користувачем і Фахівцями;
3.2.5 Здійснювати інші дії, що сприяють наданню Послуг Користувачеві.
4. Порядок надання послуг
4.1 Після ознайомлення з цим Регламентом та ухвалення рішення щодо використання Сервісу, Користувач, використовуючи можливості Сервісу, заповнює форму даних та завантажує на сторінці https://sor.com.ua/ua/otpravit-snimki результати діагностики, отриманих за допомогою МРТ та/або КТ, у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків. Для завантаження допускаються файли у форматах .rar та .zip.
4.2 У разі успішного завантаження файлів, Користувач буде перенаправлений на сторінку з реквізитами для оплати Послуг Сервісу.
4.3 Протягом 2-х календарних днів, після завантаження Користувачем файлів, Користувач зобов’язаний здійснити оплату Послуг Сервісу, в порядку, передбаченому розділом 5 Регламенту і повідомити про оплату, будь-яким зручним для нього шляхом (телефон, електронна пошта). У разі відсутності оплати в зазначений термін, Сервіс видаляє завантажені Користувачем результати діагностики у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків.
4.4 У разі отримання оплати Послуг, Сервіс протягом 10 (десяти) годин з моменту надходження коштів, забезпечує передачу результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків, на розгляд Фахівцю.
4.5 За результатами проведення Фахівцем аналізу, розшифровки та інтерпретації результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ та/або КТ, Сервіс надсилає Користувачеві результати аналізу, розшифровки та інтерпретації результатів діагностики у вигляді висновку, складеного та підписаного Фахівцем (Друга думка):
– оригінал результатів – Другої думки – за допомогою кур’єрської служби доставки Нова Пошта за адресою, вказаною Користувачем під час надсилання файлів;
– цифрову скан-копію Другої думки – електронною поштою, вказаною Користувачем під час надсилання файлів Сервісу (за наявності).
4.6 Сервіс зобов’язується забезпечити підготовку Фахівцем результатів аналізу, розшифровки та інтерпретації результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ/КТ і відправку результатів Користувачеві, в термін не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин (не враховуючи вихідних і святкових днів) з моменту надходження оплати.
4.7 У складних випадках, за необхідності додаткового вивчення результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків, Сервіс має право подовжити термін відправки результатів Користувачеві до 72 (сімдесяти двох) годин, попередньо повідомивши його про це телефоном.
4.8 Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Користувачем після відправки Сервісом Користувачеві оригіналу Другої думки. Якщо Користувач відмовився від відправки Оригіналу, то моментом виконання зобов’язань Сервісом вважається отримання Користувачем цифрової копії електронною поштою.
5. Умови оплати
5.1 Вартість Послуг Сервісу, способи оплати та реквізити оплати вказуються на сторінці https://sor.com.ua/ua/rekvizity-dlya-oplaty/.
5.2 Послуги надаються Користувачеві на умовах 100% передоплати протягом 2 робочих днів з моменту відправки результатів діагностики, отриманих за допомогою МРТ/КТ у вигляді цифрових медичних діагностичних знімків Сервісу.
5.3 Вартість послуг на Сайті може бути змінена Сервісом в односторонньому порядку. При цьому вартість вже оплачених Послуг зміні не підлягає.
5.4 Оплата Послуг здійснюється в безготівковій формі в гривні.
5.5 Обов’язок Користувача з оплати вважається виконаним з дати зарахування грошових коштів на розрахункові реквізити, надані Користувачеві Сервісом.
6. Відповідальність і порядок вирішення спорів
6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Регламенту.
6.2 Користувач приймає на себе ризик несприятливих наслідків, які можуть виникнути внаслідок недостовірності відомостей, зазначених ним при заповненні своїх даних на Сайті.
6.3 Приймаючи умови цього Регламенту, Користувач погоджується, що Сервіс не приймає на себе жодної відповідальності за невідповідність результатів Другої думки, складеної Фахівцями, та Сервісу загалом, очікуванням Користувача.
6.4 У разі виникнення запитань і претензій з боку Користувача він повинен звернутися до Сервісу за адресою електронної пошти, вказаною на Сайті. Усі суперечки, що виникають, вирішуватимуться шляхом переговорів.
6.5 Сервіс не несе відповідальності за збитки, що виникли у Користувачів з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, а також за збитки, що виникли в результаті дій Користувачів, які явно не відповідають звичайним правилам роботи з інформацією в мережі Інтернет, апаратними засобами або програмним забезпеченням.
7. Конфіденційність і захист інформації
7.1 При надсиланні даних Користувачеві буде необхідно вказати своє прізвище, ім’я, номер телефону, адресу електронної пошти, дані історії хвороб, аналізів та іншу інформацію медичного характеру, запит на яку розміщено за наступною адресою: https://sor.com.ua/ua/otpravit-snimki/
7.2 Надаючи свої персональні дані Сервісу та/або Фахівцю, Користувач погоджується на їх обробку Сервісом та/або Фахівцем, зокрема, з метою виконання Сервісом та/або Фахівцем зобов’язань перед Користувачем, в рамках цієї Публічної оферти, просування Сервісом послуг Фахівців, проведення електронних та sms-опитувань, контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, організації надання Послуг, контролю задоволеності Користувача, а також якості послуг, що надаються Сервісом.
7.3 Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (зокрема, передаванням третім особам, не виключаючи транскордонне передання, якщо потреба в ньому виникла під час виконання зобов’язань), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персоналу, а також зняттям персональних даних з обліку.
7.4 Сервіс має право використовувати технологію “cookies”. “Cookies” не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
8. Права інтелектуальної власності
8.1 Якщо Сервісом не обумовлено інакше, все програмне забезпечення, що використовується на Сайті, і права на інтелектуальну власність (включаючи авторські права) належать Сервісу.
8.2 Сервіс зберігає за собою виключне право володіння, користування і розпорядження (всі права на інтелектуальну власність) (стиль оформлення (включаючи інфраструктуру)) Сайтом/на Сайті, і у Користувача та будь-якої іншої особи відсутнє право на копіювання, аналіз екранних даних, створення (гіпер-/зовнішніх) посилань на Сайт, публікацію, рекламу, маркетинг, інтеграцію, використання, об’єднання або будь-яке інше використання вмісту (включно з будь-якими його перекладами й відгуками гостей) або бренду Сервісу без письмового дозволу Адміністратора Сервісу. Тією мірою, якою Користувач, будь-яка третя особа (повністю або частково) використає або об’єднає (перекладений) вміст (зокрема й відгуки) або іншим іншим чином буде володіти правом інтелектуальної власності на Сайт або будь-який (перекладений) вміст або відгуки Користувачів, будь-яка третя особа тим самим передає та поступається всіма правами на інтелектуальну власність такого роду на користь Сервісу. Будь-яке незаконне використання або будь-яка з вищезазначених дій буде являти собою істотне порушення наших прав на інтелектуальну власність (включно з авторськими правами і правами доступу до бази даних).